tình hình là mình mới mua con khuyên ở tiệm về, khi ở trong lồng lớn thấy nó cũng có vẻ lanh lợi, cũng khá là dạn.... nhưng khi mua về thì nó cứ nhảy nhót lung tung hết cả lên, bình thường cho ăn sâu hay chuối gì đó thì nó mới dạn được xíu, nhưng khi ăn xong thấy bóng người là nó lại nhảy ầm lên hết, khi thay miếng lót hay nước thì thôi rồi khỏi phải nói luôn....hơn nữa mình nuôi hơn tháng rồi mà hok thấy nó hót hét j cả chỉ có chét chét thôi nhưng nó chét chét nhiều lắm.... mọi người cho hỏi là khả năng trống mái cảu nó ntn ? và làm thế nào để nó bớt nhát vậy ? làm sao để biết chắc chắn nó là trống hay mái vậy mọi người ????? tks mọi người nhiều