các bác cho e hỏi chim huýt cô mái có hót đc ko ạ? và cách phân biệt trống mái ra sao? MOng các tiền bối chỉ giáo