và cho chim trĩ ăn gì
chim trĩ có mấy loại

bạn biết sài gòn nơi nào bán chim trĩ ko