chẳng là em có cái lọc lavie rồi giờ có thêm cái DF700 nữa,
Ống in-out lavie em làm bằng ống phi 21 mà cái in - out của DF 700 nó chỉ khoảng phi 15. Các anh chỉ giáo cho em với làm sao, dùng cái gì để nối tiếp đc 2 cái ống của lavie với DF700 với ạ