em đang làm bể,thiếu một it us fiss,bác nào có lòng hảo tâm để lại em ạ.SDD 01644582182,các bác cứ call em đến tận nơi ạ