nhờ anh em chỉ mình cách post hình lên trên diển đàn này dược không ! cám ơn tât cả anh em trươt nha !