thông số bể em như sau ạ
kích thước: 60x40x40
đèn: 2 máng T5 60
lọc DF700 nối lavie
co2 2giọt/s trộn JAQNO
cây: vảy ốc, nmc, trân châu cao,...
Lọc DF700 em đã giảm dòng tới mức nước chỉ hơi rung trên mặt thôi ạ, mà cây vẫn không thở, mở lọc thì chỉ có rêu bám đá thở @@
Tắt lọc thì cây thở như sôi
Ai gặp trường hợp này ko ạ, chỉ giáo em với T.T