Cá la hán của mình tư nhiên mọc một cái mụn nhọt ở ngay trên miệng ,làm sao trị cho nó đây các bác .nếu trị thì bằng cách nào giúp mình với