đang cần chi phí nên e tiễn e gà chuối, 9 lạng hơn, Gà zin 100% - Hình dưới là hình củ - Bây giờ hoàn thiện hết lông rồi , liên lạc e qua MQ_Melody@yahoo.com.vn hoặc 01998483891