sắc nhật thường 50k/con
sắc bông cúc 200k/con

Liên hệ 2/27 Hàm Nghi Q1
(xin gọi trước khi ghé)
0909957502 Hy