cho hỏi cá hỏa tiễn ăn gì, mấy cô mấy bác giúp giùp em