mấy ace cho em hỏi là hồ 60x45x45 nên dùng lọc tràn hay lọc ngoài ! có thể chỉ e cách làm dc ko ! 1 cách cặn kẻ càng tốt ! thanks !