các bác cho e hỏi, con cưỡng nhà e nó sao mà nó ị phân lõng quá, có cách nào trị cho nó ko ạ