Tôi mới mua 01 chú Sơn Ca, thổi bụng cũng thấy thịt thâm và lông gần kín bụng như đã tham khảo trên diễn đàn. Nhưng về nhà dc mấy ngày thấy nó hay kêu " chiếc chiếc " gần giống gà con. Như thế anh em chỉ giúp có phải Sơn ca không nó là đực hay cái. Cám ơn./