ae nào biết chỉ giùm e . gà con bị nổi mẫn ở lòng chân .. lấy móng tay búng nhẹ thì cũng bung ra k biét là bị gì ,, ai biết chỉ e với