hiện cá của mình có các vệt đỏ trên thân va 2 mang
mình mới nuôi nên chưa có kinh nghiệm nhièu ma\ong ae giúp đỡ tình hình là phải làm ntn nào để chữa cho e nó
thank ae nhiều