minh mới bắt dc nhưng k biết gì về chim cả anh em xem hộ cho ý kiến