em mới tập chơi thủy sinh mong các bác tư vấn nên dùng loại đèn gì ngon bổ rẻ cho bể cubic 30-40 ạ. em định chơi cắt cắm và nuôi RC mong các bác chỉ giáo dùm