Mình ở HP đang cầ mua 20cm vuông trân châu nhật lá cạn..ai có để lại cho mình.