tự nhiên ra cả đống trong hồ

http://upanh.com/view/?s=upload&id=5rcdfxas4fy
http://upanh.com/view/?s=upload&id=1rc1dxas1jk

---------- Bài viết thêm vào lúc 01:10 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 12:42 PM ----------


nếu bạn nào biết trả lời gắp nhé thank


hic ko ai biết đây là ốc gì sao