tình hình là em mới làm cái lọc DIY theo bac HVT mà e ko bik tên của cái khoá gài với 2 cái ống trên nắp lọc là gì hết !ai bik xin chỉ em ạ http://thuysinh.org/forum/showthread.php?t=19587