Xin giới thiệu anh em gần xa mẫu lồng bẫy mới, thanh, ngọn ở huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định. Xin mời anh em chiêm ngưỡng.