Em mới tập chơi. Cần mua 1 cặp cuốc. Đã Thuan để đi moi. Có ad nào bán ko ak