Em vừa đi Quảng Bình về em thấy trên ruộng lúa có rất nhiều cây này em nghĩ là tiêu lá thảo.Các bác cho ý kiến nếu bác nào có nhu cầu em gửi cho mấy chục cây.