Các bác cho e hỏi là :
e set nền với nham thạch
Gẽ water plant sand được không hay chơi RH
THANKS