các MEM nào biết địachỉ làm chuồng AVIARY tốt và đẹp thì mách cho mình biết nhé, đang cần mà không biết trogn thành phố HCM mình ở đâu làm tốt, e ở Bình Tân, nếu chỗ nào gần đó thì càng tốt, không thì miễn làm đẹp trong khu vực nội thành là được,nếu được thì có thể liên hện cho em theo số dt: 0927530568 hoặc điạ chỉ mail: trongle191183@yahoo.com.vn