Hôn nay rảnh rỗi pót lên vài tấm hình chim cảnh nhà mình cho anh em trên diển đàn xem chơi nha . đây mới là 1/3 dân số ở nhà thôi nghe.
Đầu tiên là 2 em [COLOR="red"]QUÊ LÂM và HUÝT CÔ.[/COLOR]
http://uphinh.ssc.vn/images/57qu_l_m.jpg
http://www.uphinhnhanh.com/view-34Que_Lam_Huyt_Co.jpg
Clip đây :
http://youtu.be/V-tP6-6H1NM
Tiếp theo là Thanh Tước và Hồng Tước
Hồng tước
http://www.uphinhnhanh.com/view-96Hong_tuoc.jpg
Thanh tước
http://www.uphinhnhanh.com/view-26Thanh_tuoc.jpg
http://www.uphinhnhanh.com/view-85ho...thanh_tuoc.jpg
Kế đến Khứu Bạc Má
http://www.uphinhnhanh.com/view-71Khuu_bac_ma.jpg
Kế tiếp là Chòe Than
http://www.uphinhnhanh.com/view-28Than.jpg
Kế đến là Chèo Lửa
http://www.uphinhnhanh.com/view-71Lua.jpg
Tiếp nửa là Chào Mào Núi và Lửa
http://www.uphinhnhanh.com/view-29Lua_Chao_Mao_Nui.jpg
Còn nữa 2 em Sâu Đầu Đỏ
http://www.uphinhnhanh.com/view-14Sau_Dau_do.jpg
Và Cuối Cùng là Chào Mào + Lửa Mái +Sâu Đầu Đỏ
http://www.uphinhnhanh.com/view-33Ch..._mai_Sau_D.jpg
Còn nhiều chủng loại nửa chưa chụp hình được hẹn dịp khác nha.