Bác Cảnh ơi, chỗ bác có bóng T8-60cm, 6500K không ah, Nếu có bác cho em xin cái giá cáí nhé!