hiện cần mua 1 em cá la hán về nuôi giá cả phải chăn anh em nào có cho mình xin hình và giá được mình sẽ liên hệ xin cảm ơn ...........................