chào các bác! cho tuj hỏi chim anh vũ có tắm được không ? níu có thì tắm như thế nào???? mong các bác chỉ giáo thêm cho ạ^^