Em mới là xong 1 cái lọc ! do nghe mọi người nói về vụ rỉ nước nên em dùng keo dán ống bít hết những chỗ có thể bị gỉ lun ! mà làm xong thì lại thấy thiếu cái chỗ để châm nước vô : chém nhẹ dùm em
Cái hồ chuẩn bị lên thuỷ sinh