1. Đá nhặt ở đồi thông


2. Đá nhiều màu


3. Đá nhặt ở đoạn đường đang thi công