E ở Hà nội cần tìm mua các loại cây không khí để chơi. Bác nào biết chỗ bán ngon rẻ bổ chỉ e với. E cám ơn