mình là ngừơi mói chơi chim cu gáy và cung chuẩn bị đi vào cái ngu thứ 3.muốn được vào diễn đàn để giao lưu , học hỏi kinh nghiệm của cá tiền bối ,hihi,