Bể của em 1m2 khi không bật đèn thì là 28 độ C, còn khi bật 3 bóng đèn là 29-29,5 (em đang xài 1 quạt). Em nên giữ nhiệt độ của hồ khoảng bao nhiêu là tốt để có thể nuôi cá, vì đa số thấy ghi chú về các loài cá thì thường là sống từ 22-27 độ.