nhờ các bác xem hộ em con nầy với là trống hay mái em mới nuôi nhờ chỉ dùm em