Em cho ăn mồi chép con không biết lý do gì cho ăn tầm 20~30p,cá lại oái mồi ra ai biết cá bị gì không giúp em với