Mấy bác nuôi ép cá đẻ đã nghiên cứu và sử dụng cái dung dịch hormone tính đực Methyltestosterone cho rô phi đơn tính này chưa để anh em ham mê la hán đỡ phải đỏ con mắt bên phải, lồi con mắt bên trái khi chọn cá mà các bác cũng giữ được bản quyền nữa chứ. Rất mong các bác bỏ thời gian nghiên cứu và thử nghiệm.
Search một cái thấy cả đống hướng dẫn này
http://www.vietlinh.com.vn/tech/fish...phidontinh.htm
http://www.soctrang.gov.vn/html/tint...49&nganh=st-03