Em mới design quả này
Các bác góp ý để em hoàn thiện he he
http://www.aquabird.com.vn/forum/sho...41#post1459141