em có một cây thần kỳ mua hồi tết năm ngoái lúc đó nó cao được khoáng 4 tất là cây con nay đã cao khoảng 1m3 nhưng sao nó chỉ ra bông rất nhiều nhưng ko đậu trái được khi bung ra hoa thì lại héo và rụng có ai trồng cây thần kỳ xin chỉ giúp em em cảm ơn nhiều.