Em đang dùng máng chế alu. 4 bóng 1m2(bong 10000k ) . Nhưng dạo này cho cá ăn nhiều để trên bể k tiện .
Nên hiện nay em muốn đổi sang máng đôi m2 cho gọn tại nuôi cá nên cũng k cần sáng quá. Anh nào muốn đổi inbox em với thanks a.

---------- Bài viết thêm vào lúc 01:06 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 12:47 PM ----------


Ps máng chế đẹp luôn về a nào càn treo thay ốc rút cáp vào treo lên là lung linh