Nếu A/E nào đã từng chơi qua chim Quế Lâm thì cũng đã biết chúng có một giọng hót du dương, trong đó, mỗi cá thể sẽ có nhiều giọng riêng biệt khác nhau, tạo nên những bản đồng ca hay nhất khi nói đến loài chim này.

Chim bổi lở, bao chim trống, đã sổ giọng, chim đã vào cám, dài đòn, lông mỏng, cao cầu, chim không tật lỗi, không mất móng, lông lá đầy đủ, là hàng tuyển không phải loại hàng chợ nhé A/E.

Giá: 450.000/con (giá cố định rồi nhé A/E)
Liên hệ: Phương - 01282.902.246 (mình bán dùm ông anh)

Video đây:

https://www.youtube.com/watch?v=xLhqPS0gP1o