Bác nào có máy lọc hay đèn như tiêu đề thì thanh lý cho em.gửi ibox choem .