mình mới tập chơi TS bạn nào ở khu vực đông đa hà nội có cây, rêu hay cá thừa cho mình nhé . thank you