Tình hình e có 1 em tre lai ,mỗi lần xổ xong thì bị treo giò.mai ngày sau hết.trong quá trình xổ ko có đá vật cứng nào cả. 10 lần hết 10 lần.có cách nào giúp xổ xg hết treo giò ko anh em ?