bác cho em hỏi cái này tí ạ: con mi của em nó ăn cám ba vì, khi an xong nó cứ khít khít lên mấy tiếng như bị ho vậy, như thế là nó đang bọ gì và phải chữa như thế nào ạ