Như đúng tiêu đề, bác nào biết chỗ bán Tép mồi ở HN chỗ nào thì chỉ giúp mình với. Cảm ơn nhiều