Mình cần thanh lý 1 bộ bể nước mặn gồm các thành phần sau:

- 1 bể kính Ultra Clear kích thước 75 x 45 x 45 cm, có ngăn lọc tràn trong bể
- Bộ chân đóng kiểu tủ bếp cao 70, 2 cánh, ở dưới để 1 bể lọc 3 ngăn
- 1 Skimmer Aqua Excel 301 hoạt động tốt
- 1 đầu bơm AP làm bơm chính
- 1 đầu bơm nhỏ làm bơm cho khử NO3
- 1 prefilter chạy hạt nhựa khử NO3
- 1 quạt tạo luồng Sunway
- 2 đèn Odysea 60 cm x 2 bóng T5 = 4 bóng (2 xanh, 1 hồng tím, 1 trắng)
- 20 kg đá sống đã lên colorize tím thẫm

Giá trọn gói: 5tr

Liên hệ: Phương: 090 bốn 8 ba ba 4 tám 8