Bể mình 60, full ada, co2 đầy đủ, nhiệt độ 23, trồng tiêu thảo, liễu răng cưa là chính, cây nền là ngưu mao chiên. Hiện nay đang dùng 4 bóng 10k, thấy cây lên có vẻ chậm. Đang dự tính thay 2 bóng 10k bằng 6,5k. Không biết việc kết hợp như vậy có ok không nhỉ.
Mình không hiểu lắm về độ sáng của đèn nên mong anh em chỉ dẫn thêm.Ths!