gà em bị sưng to ở trên phao câu chỗ mã dìm mọc. lúc đầu sưng to cứng sau lên mủ và lở loét. các bác chỉ bảo giúp cho uống thuốc gì. không có ảnh nên ae thông cảm.